"ಸಿರಿಯಾ ಅರಬ್ ಲೀಗ್‌ಗೆ ಮರುಸಂಘಟನೆ: ಪ್ರಮುಖ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ತಿರುವು"

ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಲೀನವಾಯಿತು ಅರಬ್ ಲೀಗ್ : ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ತಿರುವು

ಮೇ 19 ರಂದು ಜೆಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯು ನಂಬುತ್ತದೆ.

1. ಸಿರಿಯಾವನ್ನು ಅರಬ್ ಲೀಗ್‌ಗೆ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವುದು

Après plus de 11 ans d'isolement, la Syrie réintègre la Ligue arabe – Libération

...

2. ಸಿರಿಯನ್ ಆಡಳಿತದ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು

ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ನಂತರ, ಸಿರಿಯಾವನ್ನು ಅರಬ್ ಲೀಗ್‌ಗೆ ಮರುಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಶರ್ ಅಲ್-ಅಸ್ಸಾದ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಜಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ, ಈ ಮರುಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ಸಿರಿಯನ್ ಆಡಳಿತದ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಸಿರಿಯಾದ ಮರುಸಂಘಟನೆಯು ಸಿರಿಯನ್ ಆಡಳಿತವು ಕೈಗೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಾಸ್ಕೋದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಸಾದ್ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮರಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡವು.

La Ligue arabe réintègre le régime syrien après plus de 11 ans d'exclusion | TV5MONDE - Informations

3. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮರುಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಕೈರೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತುರ್ತು ಸಭೆಯು ಅರಬ್ ಲೀಗ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೇ 7, 2023 ರಂದು ಸಿರಿಯಾದ ಮರುಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಇದು ಮೇ 19 ರಂದು ಜೆಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಿರಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು.

ಮರುಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಇಡ್ಲಿಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಸಿರಿಯನ್ನರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು ಬಶರ್ ಅಲ್-ಅಸ್ಸಾದ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು "ಬಿಳಿ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

Ligue arabe : Actualités, vidéos, images et infos en direct - 20 Minutes

4. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಮ್ಮುಖ

ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಮ್ಮುಖ
2013 ರಲ್ಲಿ ಕತಾರ್‌ನ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅರಬ್ ಲೀಗ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾದ್-ವಿರೋಧಿ ವಿರೋಧವು ಸಿರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅರಬ್ ಲೀಗ್‌ಗೆ ಸಿರಿಯಾದ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆಯು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

 

5. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು

ಅರಬ್ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ
ಡಮಾಸ್ಕಸ್ ಈಗ ಅರಬ್ ಲೀಗ್‌ನ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಲ್ಫ್‌ನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ದುಬಾರಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅರಬ್ ಲೀಗ್‌ಗೆ ಸಿರಿಯಾದ ಮರುಸಂಘಟನೆಯು 2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ತಿರುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.