# ಜನ್ಮದಿನ - ಇಂದು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸದ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಪೊರಾಸ್ ಅವರಿಗೆ 52 ವರ್ಷ! ಸಂತೋಷ ...

0 19

# ಜನ್ಮದಿನ - ಇಂದು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸದ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಪೊರಾಸ್ ಅವರಿಗೆ 52 ವರ್ಷ! ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ ಡಯಾಬ್ಲೊ! 🎂

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮೂಲ: ನೊವೆಲಾಸ್ ಟಿವಿ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ

ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.