ವನೆಸ್ಸಾ ಪ್ಯಾರಾಡಿಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಬೆಂಚೆಟ್ರಿಟ್, ನರಕ, ಒಳನುಗ್ಗುವವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ವಿಚಿತ್ರ ನಡವಳಿಕೆ - ವೀಡಿಯೊ

0 8 ರೂವನೆಸ್ಸಾ ಪ್ಯಾರಾಡಿಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಬೆಂಚೆಟ್ರಿಟ್, ನರಕ, ಒಳನುಗ್ಗುವವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು, ವಿಚಿತ್ರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
---------------
ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ https://www.youtube.com/watch?v=Mhx2BfPd0xM

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ

ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.