1er ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 - ವೀಡಿಯೊRTL.fr. ನಲ್ಲಿ 01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ನ ಜೀನ್-ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಪೆರ್ನಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹುಡುಕಿ.

https://www.rtl.fr/actu/politique/fact-checking-du-1er-septembre-2019-7798265508

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ https://www.youtube.com/watch?v=9KNbJjfIzyw