ಇದು ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ - ವೀಡಿಯೊRTL.fr. ನಲ್ಲಿ 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ನ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಬೌಲೆ, ಜೂಲಿಯಾ ಮೊಲ್ಖೌ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆನಾಂಟಿಯೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/c-est-leur-choix-du-28-aout-2019-7798242451

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ https://www.youtube.com/watch?v=7NmMgAMne5U