ಮಿತವ್ಯಯದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 for ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಚೀನೀ ಹೂದಾನಿ 100 000 worth - BGR ಮೌಲ್ಯದ ಅಪರೂಪದ ಪುರಾತನ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ...

ನೀವು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಈ 7 $ ಹೂದಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏಕೆ ಗೀಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ? - ಬಿಜಿಆರ್

ಇದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ... ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೀಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ...
ಹೂದಾನಿ ಮುರಿದವರು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ - ಸ್ಯಾಂಟೆ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್

ಹೂದಾನಿ ಮುರಿದವರು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ - ಸ್ಯಾಂಟೆ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಗಟುಗಳು, ಜಿಗ್ಸಾ ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿರದ ಇತರ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ...