ಜೇ ಝಡ್ ಮತ್ತು ಫಾಕ್ಸಿ ಬ್ರೌನ್, 1996 - ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನEntretien avec Jay Z et Foxy Brown 96 XCHARX

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ https://www.youtube.com/watch?v=VELMX2ler2Q